galeria filmowa

 

piknik 2015_1040

 

 

Przeglądasz:

Home Tradycja i historia szkoły
Tradycja i historia szkoły
Drukuj

Henryk Sienkiewicz

Henryk SienkiewiczSienkiewicz Henryk, pseudonim Litwos (1846-1916), polski prozaik, jeden z najpopularniejszych pisarzy XX wieku, laureat literackiej Nagrody Nobla w 1905 roku.

Urodził się 5 maja 1846 r. w Woli Okrzejskiej w zubożałej rodzinie ziemiańskiej. Ze względów ekonomicznych w 1855 r. rodzina Sienkiewiczów przeniosła się do Warszawy. W 1858 r. młody Henryk rozpoczął naukę w stołecznym Gimnazjum Realnym. W 1865 r., po ukończeniu siódmej klasy, zrezygnował ze zdawania egzaminu dojrzałości i przyjął posadę guwernera w Poświętnem k. Płońska. Przebywał tam od sierpnia 1865 do czerwca 1866 roku. Był to przełomowy okres w jego życiu. Podjął pierwsze próby pisarskie, zaczynając pięć powieści, z których ukończył tylko „Ofiarę”. We wrześniu 1866 r. zdał maturę i od października został studentem na wydziale prawnym Szkoły Głównej Warszawskiej. Już jednak w lutym 1867 r. przeniósł się na wydział filologiczny. W 1869 r. Szkoła Główna została przekształcona w rosyjski Uniwersytet Cesarski. W okresie studiów Sienkiewicz nawiązał współpracę z Przeglądem Tygodniowym. W 1871 r. opuścił uczelnię nie zdając egzaminów końcowych.

W latach 1872-1887 pracował jako reporter i felietonista w Gazecie Polskiej. W latach 1876-1878 jako korespondent Gazety Polskiej przebywał w Ameryce Północnej, podejmując wraz z grupą przyjaciół próbę stworzenia w Kalifornii komuny rolnej. Pożyczkę, którą uzyskał na wyjazd od swojej redakcji, spłacał korespondencjami z drugiej półkuli. Jego „Listy z podróży do Ameryki” uratowały Gazetę od bankructwa. Jeżdżąc po Ameryce pracował nad dramatem „Na jedną kartę”, ale przede wszystkim wsłuchiwał się w opowieści Polaków tam mieszkających, co zaowocowało serią utworów nowelistycznych m.in. „Szkice węglem” (1880). W marcu 1878 r. wrócił do Europy i na rok osiadł w Paryżu. Tu powstały: „Janko Muzykant” (1880), „Przez stepy” i „Orso” (1880). W kolejnych latach powstały następne utwory pisane prozą: „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” (1880), „Jamioł” (1882), „Latarnik” (1882), „Sachem’’ (1889) i „Wspomnienie z Maripozy” (1889). W swojej twórczości nowelistycznej poruszał problemy społeczno-obyczajowe w duchu ideologii pozytywistycznej, np. „Hania” (1880), „Za chlebem” (1880). W 1881 r. Henryk Sienkiewicz ożenił się po raz pierwszy, z Marią Szetkiewicz. Szczęście nie trwało jednak długo. 19 października 1885 r. Maria umarła na gruźlicę. Ze związku tego urodziło się dwoje dzieci Sienkiewicza: Henryk Józef i Jadwiga, które po śmierci matki wychowywały się u dziadków. W latach 1882-1887 Sienkiewicz został redaktorem dziennika Słowo, w którym 2 maja 1883 r. ukazał się pierwszy odcinek nowej powieści historycznej poprzedzonej nowelą „Niewola tatarska” (1880). Cykl nazwany „Trylogią” składa się z utworów: „Ogniem i mieczem” (1884), „Potop” (1886) i „Pan Wołodyjowski” (1888), obejmujących burzliwe dzieje Polski w XVII w.
W 1889r. ufundował stypendium (z pieniędzy uzyskanych od anonimowego wielbiciela jego twórczości) im. Marii Sienkiewiczowej.

W latach 1889-1890 ukazała się w Słowie współczesna powieść psychologiczna „Bez dogmatu” (1891). W 1893 r. poślubił Marię Romanowską zwaną Maruszką. Małżeństwo okazało się jednak nieudane, gdyż młodsza od pisarza o 30 lat panna młoda uciekła po dwóch tygodniach do przybranych rodziców Wołodkowiczów.

Międzynarodowym sukcesem oraz głównym argumentem dla przyznania Nagrody Nobla stała się powieść z czasów Nerona „Quo vadis” (1896), ukazująca męczeństwo chrześcijan. Powieść przetłumaczono na ponad 40 języków, co przyniosło autorowi międzynarodową sławę. Podobny charakter miał fresk historyczny z czasów Władysława II Jagiełły i Jadwigi – „Krzyżacy” (1900). Powieść ukazywała się w odcinkach od lutego 1897 r. do lipca 1900 r. Utworem tym Sienkiewicz chciał uczcić zbliżający się jubileusz swojej pracy pisarskiej.

W grudniu 1900r. ofiarowano mu majątek Oblęgorek pod Kielcami.
Sienkiewicz ożenił się po raz trzeci. Wybranką jego została daleka kuzynka Maria Babska.

Poczytność zyskała powieść Sienkiewicza dla młodzieży pt: „W pustyni i w puszczy” (1911). Przysporzyła ona autorowi ogromnej popularności wśród dzieci.
Po wybuchu I wojny światowej udał się do Szwajcarii, organizując w Vevey (przy współudziale Antoniego Osuchowskiego oraz Ignacego Jana Paderewskiego) Szwajcarski Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. W swej działalności pisarz i jego przyjaciele okazywali neutralność, ponieważ wszyscy zaborcy obiecywali Polakom niepodległość w zamian za poparcie w działaniach wojennych. Sienkiewicz nie doczekał niestety niepodległości. Zmarł w wieku 70 lat 15 listopada 1916 r. Pogrzeb artysty w niewielkim miasteczku pod Lozanną, ściągnął jego przyjaciół, wielbicieli oraz oficjalne delegacje kilku krajów. 27 października 1924 r. odbył się powtórny pogrzeb Henryka Sienkiewicza w podziemiach katedry św. Jana w Warszawie.

 
Drukuj

 

We wrześniu 1999 r. weszła w życie reforma oświaty, na mocy której – po reorganizacji sieci szkół – zaczęły funkcjonować gimnazja.
Zgodnie z decyzją władz Miasta Poznania utworzone zostało Gimnazjum nr 42, czyli nasza placówka. Na stanowisko dyrektora desygnowano panią Małgorzatę Mowlik, która wraz ze swoim zastępcą, panią Danutą Keil, kieruje szkołą do dzisiaj.

W październiku każdego roku, w Dniu Edukacji Narodowej, uczniowie klas pierwszych są uroczyście pasowani na gimnazjalistów.
Aktu pasowania osobiście dokonuje Pani Dyrektor, znamionując ramiona uczniów orlim piórem, które kiedyś należało do samego Henryka Sienkiewicza.
W czasie tej uroczystości gimnazjaliści, w obecności sztandaru, składają przyrzeczenie, iż mają szczerą wolę godnie reprezentować szkołę, pogłębiać swoją wiedzę oraz służyć innym w potrzebie.

W 2000 roku nasze gimnazjum, jako pierwsze w województwie, otrzymało imię Henryka Sienkiewicza, przejmując tym samym tradycje Szkoły Podstawowej nr 39, z której zostało wyodrębnione. Podczas tej uroczystości proboszcz parafii p.w. Maryi Królowej,
ks. Marcin Węcławski poświęcił – w obecności przedstawicieli władz Miasta Poznania – sztandar szkoły ufundowany przez Radę Rodziców. Wtedy też, po raz pierwszy zabrzmiał hymn naszego gimnazjum skomponowany przez nauczyciela muzyki, pana
Krzysztofa Szygulskiego.

Do najbardziej spektakularnych wydarzeń należy, obchodzony zawsze w maju, Dzień Patrona. Jest to każdorazowo okazja do integrowania społeczności szkolnej, eksponowania niezwykłych uczniowskich osobowości i rywalizacji w patronackich konkursach. Warto też dodać, że przy okazji obchodów Dni Patrona mieliśmy honor gościć rodzinę Henryka Sienkiewicza oraz wiele znamienitych osób, takich jak: Adam Hanuszkiewicz, Krzysztof Kolberger, Ewa Wiśniewska, Daniel Olbrychski, Marek Perepeczko oraz Artur Żmijewski.

Niezapomnianym doświadczeniem było dla nas zorganizowanie w maju 2002 roku, X Jubileuszowego Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Sienkiewiczowskich. Trzydniowe spotkanie blisko trzystu uczniów ze wszystkich szkół, które noszą imię Henryka Sienkiewicza, stało się w Poznaniu niezwykłym świętem. Zwiedzanie miasta, barwny korowód, dyskusje seminaryjne, konkursy, spotkania z rodziną Pisarza, z aktorami, uroczysty koncert, wyjazd na Lednicę, wreszcie Msza św. pod Bramą III Tysiąclecia to wydarzenia, w których uczestniczyli nasi goście.

Ciekawym przejawem pielęgnowania tradycji i wartości patriotycznych były Biesiady Niepodległościowe i wieczornice, czyli okolicznościowe spotkania uczniów, rodziców i nauczycieli. Była również Kapsuła Czasu, którą u progu trzeciego tysiąclecia wmurowaliśmy w podziemia szkoły. Zawierała ona nasze upominki oraz specjalne przesłanie do potomnych. Nie sposób też zapomnieć o dyskusjach panelowych na temat miejsca Polski
w tysiącletniej historii Europy oraz o takim wieczorze, podczas którego, przy stole zastawionym staropolskim jadłem i w scenografii szlacheckiego dworu, szukaliśmy odpowiedzi na pytanie: Skąd idziemy i dokąd zmierzamy. Były także spotkania z polską pieśnią i wreszcie wyprawy ulicami Poznania szlakiem polskich zrywów niepodległościowych. Plonem wszystkich tych przedsięwzięć są piękne księgi pamiątkowe – ich autorzy to wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 42.

Kształtowanie postaw obywatelskich dokonuje się podczas uroczystych obchodów Dni Europejskich oraz w ramach całorocznej działalności Samorządu Uczniowskiego. Stale współpracujemy też z Organami Samorządowymi Miasta oraz  z Radą Osiedla Wilda. W tym zakresie młodzież nasza uczestniczyła w Turnieju Dzielnic, w Wildeckim Festynie, Wildeckim Happeningu Ekologicznym i w sadzeniu kwiatów. Brała także udział w akcjach „Sprzątanie świata” oraz w Poznańskim Marszu Przeciw Uzależnieniom. Obchodziliśmy także Rok Klimatu i Środowiska, nie zabrakło nas podczas happeningu „Przed prawami przyrody nigdzie się nie skryjesz” i podczas akcji „ I Ty posadź swoje drzewko”.

Samorząd Uczniowski współorganizuje dyskoteki, Mikołajki, Walentynki, Święto Wiosny oraz akcje charytatywne. Warto także wspomnieć
o szkolnych rajdach integracyjnych np. na Dziewiczą Górę koło Czerwonaka czy do nadleśnictwa w Konstantynowie.

Jeszcze inna forma działalności to organizacja wyjazdów zagranicznych. Pochwalić się możemy wyprawami do Włoch, Danii, Francji, Hiszpanii, Austrii, Niemiec i Czech. Wyjazd do Francji związany był z pomyślną realizacją programu wymiany międzynarodowej. Najpierw nasi gimnazjaliści mieli przyjemność gościć u siebie grupę licealistów z Rennes w Bretanii, a potem sami złożyli im rewizytę, doskonaląc przy tym funkcjonalną znajomość języka francuskiego.

Nasza szkoła uczestniczyła także w międzynarodowym projekcie Comenius. W ramach jego dwuletniej realizacji (2008 – 2010) nie tylko byliśmy w niemieckiej Kolonii i Węgierskim Fertod, ale i przyjęliśmy niemieckich i węgierskich przyjaciół w Poznaniu. Wspólnie obcowaliśmy z bogactwem kultury europejskiej, poznawaliśmy historię, wreszcie razem pracowaliśmy przygotowując liczne prezentacje – o świętach, modzie czy ochronie środowiska. Raczyliśmy się też specjałami narodowych kuchni i szlifowaliśmy umiejętność posługiwania się językiem angielskim.

Dumą Gimnazjum nr 42 jest działalność grupy teatralnej „Aktorem Być” oraz występy zespołu wokalnego. Uatrakcyjniają one prawie wszystkie szkolne i pozaszkolne uroczystości ze szczególnym uwzględnieniem corocznego Święta Rodziny oraz Jasełek.

Wśród uczniów i absolwentów gimnazjum są laureaci i finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych: z języka polskiego, francuskiego, chemii, matematyki, geografii, konkursu „Młody Einstein”, „Złota Żaba”, wiedzy o Unii Europejskiej oraz konkursu „Moja rodzina jeździ bezpiecznym samochodem”. Mamy także na koncie zwycięstwo w konkursie plastycznym „Jestem z Wildy”, w konkursie informatycznym „Avatarek” oraz konkursie filatelistycznym, w którym to właśnie nasze projekty posłużyły do wykonania okolicznościowej kartki pocztowej oraz stempla pocztowego. Niektórzy nasi uczniowie wyróżnieni zostali nagrodą Prezydenta Miasta Poznania.

Gimnazjum nr 42 oferuje szeroką gamę różnorodnych zajęć sportowych. Jak dotąd największe osiągnięcia mieliśmy w łyżworolkach dziewcząt,
w biegach przełajowych, w koszykówce, w hokeju halowym i w hokeju na trawie. W tej ostatniej dyscyplinie w VIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży drużyna dziewcząt zdobyła tytuł Mistrza Polski.

Nasze gimnazjum poszczycić się także może wartościowymi certyfikatami. Posiadamy Certyfikat Kreatywnej Szkoły oraz Certyfikat Europejskiego Systemu Nagród.

„Wielkopolski Instytut Jakości potwierdził, że Gimnazjum nr 42 im. Henryka Sienkiewicza w Poznaniu uzyskało tytuł laureata konkursu oraz nagrodzone jest znakiem systemu wyróżnień i nagród jakości WIELKOPOLSKA JAKOŚĆ za skuteczność w realizacji przyjętych programów nauczania
i dbałość o indywidualne podejście do ucznia.”

 

 

 


Kontakt

Zespół Szkół Gimnazjalno-Zawodowych nr 42

Gimnazjum nr 42 im.Henryka Sienkiewicza

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 42

ul.św.Jerzego 6/10, 61-546 Poznań

Telefon: 61-833-38-35

 

Adres e-mail: zsgz42@interia.pl