galeria filmowa

piknik 2015_1040

Przegldasz:

Home
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:307. Error 9: Invalid character
Drukuj

Henryk Sienkiewicz

Henryk SienkiewiczSienkiewicz Henryk, pseudonim Litwos (1846-1916), polski prozaik, jeden z najpopularniejszych pisarzy XX wieku, laureat literackiej Nagrody Nobla w 1905 roku.

Urodzi si 5 maja 1846 r. w Woli Okrzejskiej w zuboaej rodzinie ziemiaskiej. Ze wzgldw ekonomicznych w 1855 r. rodzina Sienkiewiczw przeniosa si do Warszawy. W 1858 r. mody Henryk rozpocz nauk w stoecznym Gimnazjum Realnym. W 1865 r., po ukoczeniu sidmej klasy, zrezygnowa ze zdawania egzaminu dojrzaoci i przyj posad guwernera w Powitnem k. Poska. Przebywa tam od sierpnia 1865 do czerwca 1866 roku. By to przeomowy okres w jego yciu. Podj pierwsze prby pisarskie, zaczynajc pi powieci, z ktrych ukoczy tylko ?Ofiar?. We wrzeniu 1866 r. zda matur i od padziernika zosta studentem na wydziale prawnym Szkoy Gwnej Warszawskiej. Ju jednak w lutym 1867 r. przenis si na wydzia filologiczny. W 1869 r. Szkoa Gwna zostaa przeksztacona w rosyjski Uniwersytet Cesarski. W okresie studiw Sienkiewicz nawiza wspprac z Przegldem Tygodniowym. W 1871 r. opuci uczelni nie zdajc egzaminw kocowych.

W latach 1872-1887 pracowa jako reporter i felietonista w Gazecie Polskiej. W latach 1876-1878 jako korespondent Gazety Polskiej przebywa w Ameryce Pnocnej, podejmujc wraz z grup przyjaci prb stworzenia w Kalifornii komuny rolnej. Poyczk, ktr uzyska na wyjazd od swojej redakcji, spaca korespondencjami z drugiej pkuli. Jego ?Listy z podry do Ameryki? uratoway Gazet od bankructwa. Jedc po Ameryce pracowa nad dramatem ?Na jedn kart?, ale przede wszystkim wsuchiwa si w opowieci Polakw tam mieszkajcych, co zaowocowao seri utworw nowelistycznych m.in. ?Szkice wglem? (1880). W marcu 1878 r. wrci do Europy i na rok osiad w Paryu. Tu powstay: ?Janko Muzykant? (1880), ?Przez stepy? i ?Orso? (1880). W kolejnych latach powstay nastpne utwory pisane proz: ?Z pamitnika poznaskiego nauczyciela? (1880), ?Jamio? (1882), ?Latarnik? (1882), ?Sachem?? (1889) i ?Wspomnienie z Maripozy? (1889). W swojej twrczoci nowelistycznej porusza problemy spoeczno-obyczajowe w duchu ideologii pozytywistycznej, np. ?Hania? (1880), ?Za chlebem? (1880). W 1881 r. Henryk Sienkiewicz oeni si po raz pierwszy, z Mari Szetkiewicz. Szczcie nie trwao jednak dugo. 19 padziernika 1885 r. Maria umara na grulic. Ze zwizku tego urodzio si dwoje dzieci Sienkiewicza: Henryk Jzef i Jadwiga, ktre po mierci matki wychowyway si u dziadkw. W latach 1882-1887 Sienkiewicz zosta redaktorem dziennika Sowo, w ktrym 2 maja 1883 r. ukaza si pierwszy odcinek nowej powieci historycznej poprzedzonej nowel ?Niewola tatarska? (1880). Cykl nazwany ?Trylogi? skada si z utworw: ?Ogniem i mieczem? (1884), ?Potop? (1886) i ?Pan Woodyjowski? (1888), obejmujcych burzliwe dzieje Polski w XVII w.
W 1889r. ufundowa stypendium (z pienidzy uzyskanych od anonimowego wielbiciela jego twrczoci) im. Marii Sienkiewiczowej.

W latach 1889-1890 ukazaa si w Sowie wspczesna powie psychologiczna ?Bez dogmatu? (1891). W 1893 r. polubi Mari Romanowsk zwan Maruszk. Maestwo okazao si jednak nieudane, gdy modsza od pisarza o 30 lat panna moda ucieka po dwch tygodniach do przybranych rodzicw Woodkowiczw.

Midzynarodowym sukcesem oraz gwnym argumentem dla przyznania Nagrody Nobla staa si powie z czasw Nerona ?Quo vadis? (1896), ukazujca mczestwo chrzecijan. Powie przetumaczono na ponad 40 jzykw, co przynioso autorowi midzynarodow saw. Podobny charakter mia fresk historyczny z czasw Wadysawa II Jagiey i Jadwigi ? ?Krzyacy? (1900). Powie ukazywaa si w odcinkach od lutego 1897 r. do lipca 1900 r. Utworem tym Sienkiewicz chcia uczci zbliajcy si jubileusz swojej pracy pisarskiej.

W grudniu 1900r. ofiarowano mu majtek Oblgorek pod Kielcami.
Sienkiewicz oeni si po raz trzeci. Wybrank jego zostaa daleka kuzynka Maria Babska.

Poczytno zyskaa powie Sienkiewicza dla modziey pt: ?W pustyni i w puszczy? (1911). Przysporzya ona autorowi ogromnej popularnoci wrd dzieci.
Po wybuchu I wojny wiatowej uda si do Szwajcarii, organizujc w Vevey (przy wspudziale Antoniego Osuchowskiego oraz Ignacego Jana Paderewskiego) Szwajcarski Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. W swej dziaalnoci pisarz i jego przyjaciele okazywali neutralno, poniewa wszyscy zaborcy obiecywali Polakom niepodlego w zamian za poparcie w dziaaniach wojennych. Sienkiewicz nie doczeka niestety niepodlegoci. Zmar w wieku 70 lat 15 listopada 1916 r. Pogrzeb artysty w niewielkim miasteczku pod Lozann, cign jego przyjaci, wielbicieli oraz oficjalne delegacje kilku krajw. 27 padziernika 1924 r. odby si powtrny pogrzeb Henryka Sienkiewicza w podziemiach katedry w. Jana w Warszawie.

 
Drukuj

We wrzeniu 1999 r. wesza w ycie reforma owiaty, na mocy ktrej ? po reorganizacji sieci szk ? zaczy funkcjonowa gimnazja.
Zgodnie z decyzj wadz Miasta Poznania utworzone zostao Gimnazjum nr 42, czyli nasza placwka. Na stanowisko dyrektora desygnowano pani Magorzat Mowlik, ktra wraz ze swoim zastpc, pani Danut Keil, kieruje szko do dzisiaj.

W padzierniku kadego roku, w Dniu Edukacji Narodowej, uczniowie klas pierwszych s uroczycie pasowani na gimnazjalistw.
Aktu pasowania osobicie dokonuje Pani Dyrektor, znamionujc ramiona uczniw orlim pirem, ktre kiedy naleao do samego Henryka Sienkiewicza.
W czasie tej uroczystoci gimnazjalici, w obecnoci sztandaru, skadaj przyrzeczenie, i maj szczer wol godnie reprezentowa szko, pogbia swoj wiedz oraz suy innym w potrzebie.

W 2000 roku nasze gimnazjum, jako pierwsze w wojewdztwie, otrzymao imi Henryka Sienkiewicza, przejmujc tym samym tradycje Szkoy Podstawowej nr 39, z ktrej zostao wyodrbnione. Podczas tej uroczystoci proboszcz parafii p.w. Maryi Krlowej,
ks. Marcin Wcawski powici ? w obecnoci przedstawicieli wadz Miasta Poznania ? sztandar szkoy ufundowany przez Rad Rodzicw. Wtedy te, po raz pierwszy zabrzmia hymn naszego gimnazjum skomponowany przez nauczyciela muzyki, pana
Krzysztofa Szygulskiego.

Do najbardziej spektakularnych wydarze naley, obchodzony zawsze w maju, Dzie Patrona. Jest to kadorazowo okazja do integrowania spoecznoci szkolnej, eksponowania niezwykych uczniowskich osobowoci i rywalizacji w patronackich konkursach. Warto te doda, e przy okazji obchodw Dni Patrona mielimy honor goci rodzin Henryka Sienkiewicza oraz wiele znamienitych osb, takich jak: Adam Hanuszkiewicz,Krzysztof Kolberger, Ewa Winiewska, Daniel Olbrychski, Marek Perepeczko orazArtur mijewski.

Niezapomnianym dowiadczeniem byo dla nas zorganizowanie w maju 2002 roku,X Jubileuszowego Oglnopolskiego Zlotu Szk Sienkiewiczowskich. Trzydniowe spotkanie blisko trzystu uczniw ze wszystkich szk, ktre nosz imi Henryka Sienkiewicza, stao si w Poznaniu niezwykym witem. Zwiedzanie miasta, barwny korowd, dyskusje seminaryjne, konkursy, spotkania z rodzin Pisarza, z aktorami, uroczysty koncert, wyjazd na Lednic, wreszcie Msza w. pod Bram III Tysiclecia to wydarzenia, w ktrych uczestniczyli nasi gocie.

Ciekawym przejawem pielgnowania tradycji i wartoci patriotycznych byy Biesiady Niepodlegociowe i wieczornice, czyli okolicznociowe spotkania uczniw, rodzicw i nauczycieli. Bya rwnie Kapsua Czasu, ktr u progu trzeciego tysiclecia wmurowalimy w podziemia szkoy. Zawieraa ona nasze upominki oraz specjalne przesanie do potomnych. Nie sposb te zapomnie o dyskusjach panelowych na temat miejsca Polski
w tysicletniej historii Europy oraz o takim wieczorze, podczas ktrego, przy stole zastawionym staropolskim jadem i w scenografii szlacheckiego dworu, szukalimy odpowiedzi na pytanie: Skd idziemy i dokd zmierzamy. Byy take spotkania z polsk pieni i wreszcie wyprawy ulicami Poznania szlakiem polskich zryww niepodlegociowych. Plonem wszystkich tych przedsiwzi s pikne ksigi pamitkowe ? ich autorzy to wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 42.

Ksztatowanie postaw obywatelskich dokonuje si podczas uroczystych obchodw Dni Europejskich oraz w ramach caorocznej dziaalnoci Samorzdu Uczniowskiego. Stale wsppracujemy te z Organami Samorzdowymi Miasta oraz z Rad Osiedla Wilda. W tym zakresie modzie nasza uczestniczya w Turnieju Dzielnic, w Wildeckim Festynie, Wildeckim Happeningu Ekologicznym i w sadzeniu kwiatw. Braa take udzia w akcjach ?Sprztanie wiata? oraz w Poznaskim Marszu Przeciw Uzalenieniom. Obchodzilimy take Rok Klimatu i rodowiska, nie zabrako nas podczas happeningu ?Przed prawami przyrody nigdzie si nie skryjesz? i podczas akcji ? I Ty posad swoje drzewko?.

Samorzd Uczniowski wsporganizuje dyskoteki, Mikoajki, Walentynki, wito Wiosny oraz akcje charytatywne. Warto take wspomnie
o szkolnych rajdach integracyjnych np. na Dziewicz Gr koo Czerwonaka czy do nadlenictwa w Konstantynowie.

Jeszcze inna forma dziaalnoci to organizacja wyjazdw zagranicznych. Pochwali si moemy wyprawami do Woch, Danii, Francji, Hiszpanii, Austrii, Niemiec i Czech. Wyjazd do Francji zwizany by z pomyln realizacj programu wymiany midzynarodowej. Najpierw nasi gimnazjalici mieli przyjemno goci u siebie grup licealistw z Rennes w Bretanii, a potem sami zoyli im rewizyt, doskonalc przy tym funkcjonaln znajomo jzyka francuskiego.

Nasza szkoa uczestniczya take w midzynarodowym projekcie Comenius. W ramach jego dwuletniej realizacji (2008 ? 2010) nie tylko bylimy w niemieckiej Kolonii i Wgierskim Fertod, ale i przyjlimy niemieckich i wgierskich przyjaci w Poznaniu. Wsplnie obcowalimy z bogactwem kultury europejskiej, poznawalimy histori, wreszcie razem pracowalimy przygotowujc liczne prezentacje ? o witach, modzie czy ochronie rodowiska. Raczylimy si te specjaami narodowych kuchni i szlifowalimy umiejtno posugiwania si jzykiem angielskim.

Dum Gimnazjum nr 42 jest dziaalno grupy teatralnej ?Aktorem By? oraz wystpy zespou wokalnego. Uatrakcyjniaj one prawie wszystkie szkolne i pozaszkolne uroczystoci ze szczeglnym uwzgldnieniem corocznego wita Rodziny oraz Jaseek.

Wrd uczniw i absolwentw gimnazjum s laureaci i finalici wojewdzkich konkursw przedmiotowych: z jzyka polskiego, francuskiego, chemii, matematyki, geografii, konkursu ?Mody Einstein?, ?Zota aba?, wiedzy o Unii Europejskiej oraz konkursu ?Moja rodzina jedzi bezpiecznym samochodem?. Mamy take na koncie zwycistwo w konkursie plastycznym ?Jestem z Wildy?, w konkursie informatycznym ?Avatarek? oraz konkursie filatelistycznym, w ktrym to wanie nasze projekty posuyy do wykonania okolicznociowej kartki pocztowej oraz stempla pocztowego. Niektrzy nasi uczniowie wyrnieni zostali nagrod Prezydenta Miasta Poznania.

Gimnazjum nr 42 oferuje szerok gam rnorodnych zaj sportowych. Jak dotd najwiksze osignicia mielimy w yworolkach dziewczt,
w biegach przeajowych, w koszykwce, w hokeju halowym i w hokeju na trawie. W tej ostatniej dyscypliniew VIII Oglnopolskiej Olimpiadzie Modziey druyna dziewczt zdobya tytu Mistrza Polski.

Nasze gimnazjum poszczyci si take moe wartociowymi certyfikatami. Posiadamy Certyfikat Kreatywnej Szkoy oraz Certyfikat Europejskiego Systemu Nagrd.

?Wielkopolski Instytut Jakoci potwierdzi, e Gimnazjum nr 42 im. Henryka Sienkiewicza w Poznaniu uzyskao tytu laureata konkursu oraz nagrodzone jest znakiem systemu wyrnie i nagrd jakoci WIELKOPOLSKA JAKO za skuteczno w realizacji przyjtych programw nauczania
i dbao o indywidualne podejcie do ucznia.?

 


Kontakt

Zesp Szk Gimnazjalno-Zawodowych nr 42

Gimnazjum nr 42im.Henryka Sienkiewicza

Zasadnicza Szkoa Zawodowa nr 42

ul.w.Jerzego 6/10,61-546 Pozna

Telefon: 61-833-38-35

Adres e-mail: zsgz42@interia.pl